Untitled-6

Phòng khách được bài trí đơn giản, không có các phương tiện giải trí để người trò chuyện có thể tập trung vào câu chuyện của mình.