Stefano Vitali 7

Một trong rất nhiều tác phẩm mà Stefano sưu tầm là của Marcello Chiarenza, nhà dàn dựng sân khấu, đạo diễn và nhà điêu khắc, người có thể làm toát lên chất thơ trong mọi tác phẩm.