Stefano Vitali 6

Stefano còn có biệt tài tạo ra những lối đi bí mật. Biết diễn tả thành lời thế nào đây cảm giác khi bạn tình cờ khám phá được con đường dẫn từ phòng ngủ vào phòng đọc được ẩn kín sau cánh tủ quần áo? Một người chui vào tủ và trong chớp mắt anh chợt nhận ra mình đã ở phòng đọc từ lúc nào rồi. Cứ như ta đang ở trong một vở kịch thần tiên vậy!