Stefano Vitali 11

Phần sân vườn với những cây cổ thụ bình yên là không gian chia sẻ chung của đại gia đình, nơi các thế hệ tụ họp và chia sẻ những câu chuyện.