ron ra sac mau 3

Chồng người Hà Lan đã sống nhiều năm tại New York theo ngành nghiên cứu cây trồng, vợ là người Thụy Điển giờ chọn sống và làm công việc trang trí nội thất ở Amsterdam. Hai lối sống khác nhau đã tìm ra điểm chung hòa hợp trong ngôi nhà vừa nhắm tới các thiết kế giản dị, nhưng lại kết hợp với những sắc màu mạnh mẽ của đời sống đô thị và tràn ngập cây xanh.