ron ra sac mau 15

Một chiếc tủ đỏ đặt trong góc tạo điểm nhấn mạnh mẽ nhưng không lấn những giá kệ với rất nhiều vật đựng, cho phép bọn trẻ cất đặt đồ của chúng một cách gọn gàng. Và tất nhiên, một cây xanh nho nhỏ cũng cần có mặt.