Nhung nguoi kien tao cam xuc 7

“chúNg tôi là NhữNg Người NghiệN mua sắm thực sự khi Nói đếN đồ dùNg troNg Nhà, bởi vì chúNg tôi luôN luôN thay đổi NhữNg vật dụNg Nhỏ troNg mỗi căN phòNg.