Nhung nguoi kien tao cam xuc 6

Phòng ăn: Bàn ăn do chính gia chủ thực hiện. Các loại ghế tựa được kết hợp cùng bàn ăn gồm DSR của Charles và Ray Eames; Panton của Verner Panton; Series 7 của Arne Jacobsen và ghế lưới do Pastoe thiết kế. Đèn treo Pleat Box 24 và Beat của Tom Dixon.