Nhung nguoi kien tao cam xuc 4

Phòng khách: Đèn sàn Lean của Jenny Black thiết kế cho Örsjö Belysning
(tryTwentytwentyone), đèn tường 265 của Paolo Rizzatto thiết kế cho Flos, đèn treo Semi của Gubi và đèn sàn Muffin của Brokis, bàn cà phê hiệu B&B Italia.