Massimo Alba 8

Từ nhiều năm nay Massimo Alba đã dành sự ưu tiên cho cuộc sống trong một ngôi nhà đầy dấu tích lịch sử trong thành phố, tòa nhà Casa Atellani có từ thế kỷ 15, đối diện nhà thờ Santa Maria delle Grazie.