Massimo Alba 2

Massimo và Marilena không chỉ hạnh phúc trong hôn nhân mà còn là đôi bạn tri kỷ.