Massimo Alba 19

…Những món trang trí được chọn lọc, những món quà của bạn bè, chúng thầm thì về một quá khứ vẫn còn rất gần, về những mối tình tuổi trẻ đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa “giống như những ngọn nến mãi cháy sáng”.