Untitled-4

Cách Ludivine trang hoàng nhà cửa và sắp xếp đồ vật trong nhà cũng thể hiện tình yêu nhiếp ảnh của cô, đúng như lời cô nói: “Mọi nơi tôi nhìn vào đều phải giống như một bức ảnh”.