Untitled-1

Ludivine tạo ra một khoảng trống trên trần nhà bếp bằng cách cắt đi một phần của tầng một. Sự kết hợp của khoảng trống này với những cửa sổ kim loại lớn chạy dọc theo nhà bếp tạo cảm giác thoáng đạt.