Untitled-6

Bát gốm sứ cổ họa tiết vẽ tay kết hợp bộ đĩa ăn châu Âu và các phụ kiện trang trí sưu tầm.