Untitled-3

Căn hộ có diện tích 100m2 nằm trên tầng 6 của một tòa nhà ở Quận 18, Paris, Pháp.
Salon phòng khách bằng da bò tót Tây Ban Nha kết hợp với bàn sơn mài thấp cùng với gối tựa tơ tằm châu Á. Trên tường là bức phù điêu tượng Phật Miến Điện được lồng trong khung tranh cổ châu Âu, tất cả đều dát vàng.