Untitled-2

Rương cổ châu Âu chất liệu gỗ mộc nguyên bản là nơi để rượu, được đặt giữa sảnh nghỉ kế phòng khách.
Bàn phòng khách Bình đựng rượu pha lê cổ châu Âu và hộp sơn mài Miến Điện.