Khu rung cua Jimmy 10

Tiền sảnh là một lời tuyên ngôn nhẹ nhàng cho lối sống xanh, tận dụng, tái chế, sáng tạo của chủ nhân. Ở đây, có ba cánh cửa mở ra ba căn phòng, được đặt tên với ba chữ cái B, T, G – viết tắt cho công năng của ba căn phòng (nhà vệ sinh, phòng giặt và phòng ngủ dành cho khách).