Nhà-NTK-Vanessa-Alexander-5

Sự tiết chế trong phối hợp màu sắc và chất liệu của căn nhà thể hiện đẳng cấp của NTK.

Nhà NTK Vanessa Alexander 5