Nhà-NTK-Vanessa-Alexander-4

Khu vực chiếu nghỉ với chiếc giường ban ngày được bố trí chặt chẽ.

Nhà NTK Vanessa Alexander 4