White-Cassette_7

Với diện tích nhỏ, NTK áp dụng nguyên tắc xây dựng các viên nang Nakagin bố trí vừa đủ cho các không gian phòng.

White Cassette 2