White-Cassette_6

Màu trắng không chỉ đóng vai trò định hướng
thẩm mỹ tinh sạch mà còn giúp mở rộng ranh giới và nới lỏng không gian.

Căn hộ White Cassette 5