White-Cassette_2

Đằng sau những cánh cửa trượt là không gian trống để làm việc được kích hoạt bằng cách kết hợp một chiếc bàn có đế và chân gấp.

Căn hộ White Cassette 1