Nhạc-cảm-của-thinh-lặng_9

Bảng màu trung tính trải dài đến gần như vô tận với những nhịp chuyển rung êm dịu, khiến cho không gian đương đại này giữ được sự ấm áp cần thiết. Ảnh: Lorenzo Pennati

Nhà nhạc công Ý màu sắc trung tính