Nhạc-cảm-của-thinh-lặng_7

Nhịp điệu của những đường thẳng, cột trụ trở thành điểm nhấn thứ hai xuyên suốt không gian căn nhà, và kín đáo thể hiện được cá tính riêng
của người chủ sở hữu. Ảnh: Lorenzo Pennati

Căn hộ nhạc công Ý 2