Nhạc-cảm-của-thinh-lặng_4

Vừa là nơi ở, vừa là không gian làm việc, giao tế của chủ nhà và những cộng sự, nên những không gian sinh hoạt chung được bày trí với nhiều chỗ ngồi. Ảnh: Lorenzo Pennati

Căn hộ nhạc công Ý không gian làm việc