Nhạc-cảm-của-thinh-lặng_3

Phần khung của một
chiếc xuồng là điểm nhấn trang trí quan trọng nhất của toàn bộ căn nhà, khiến nó trở nên thân thiện và mời gọi hơn. Ảnh: Lorenzo Pennati

Căn hộ nhạc công Ý điểm nhấn trang trí