Nhạc-cảm-của-thinh-lặng_1

Chất liệu sơn phủ được xử lý kỹ lưỡng để tạo nên dấu vết thời gian cần thiết để căn phòng không có cảm giác công nghiệp.

Căn hộ nhạc công Ý dấu vết thời gian