Nhà-Nhật-C4L_7

Hình ảnh: Koji Fujii

Nhà Nhật C4L 6