Nhà-Nhật-C4L_5

Hình ảnh: Koji Fujii

Dinh thự Nhật C4L 1