img_6_1497004254_c0a3035655a96702ee1fc6abdb912c42

Đối lập với lớp sỏi trắng – phần còn lại của bề mặt sân chung, dường như khái niệm âm dương vẫn còn được trân trọng trong thiết kế đương đại này