img_10_1497004254_6f3b79409245c8cf77074f23e022c696

Giải pháp chiếu sáng với ánh sáng gián tiếp, vừa đủ lấp lánh chất liệu của dải lụa gạch