Vàng-son-Darvishi_4

Nghệ thuật ghép mảnh trên đá là thế mạnh của thợ thủ công Ba Tư trong trang trí kiến trúc ở Darvishi.

Vàng son khách sạn Darvishi 5