Vàng-son-Darvishi_1

Nghệ thuật cẩn khảm các loại đá bán quý với đường nét hình học, hoa lá, tạo thành phần mặt
sàn tinh tế, kỳ công, đậm phong cách trang trí kiến trúc Hồi giáo.

Vàng son khách sạn Darvishi 2