5-toa-tàu-đẹp_1.1

Những mảnh ghép truyền thống của Nhật Bản vẫn được lưu giữ bên trong tàu Shiki-Shima. Ảnh: JR-EAST

5 toa tàu đẹp bên trong tàu Suite Shiki-Shima