seoul city hall – 8

Mảng tường xanh cao bảy tầng lầu trong Tòa thị chính Seoul.

seoul city hall - 8

seoul city hall – 8