seoul city hall – 6

Trụ sắt uốn khổng lồ xuyên suốt không gian nội thất là tác phẩm “Con đường thần thoại”.

seoul city hall - 6

seoul city hall – 6