seoul city hall – 1

Đường cong phần mặt tiền SCH được thiết kế dựa trên hình ảnh mái nhà Hanok truyền thống.

seoul city hall - 1

seoul city hall – 1