Qua-đôi-mắt-người-lữ-hành-chậm-rãi_5

Bạn chỉ cần lên kế hoạch cho ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của hành trình, và để dành khoảng
trống cho phần còn lại của chuyến đi, vì đó là nơi niềm vui thực sự bắt đầu.

Du lịch chậm qua đôi mắt người lữ hành chậm rãi 3