Qua-đôi-mắt-người-lữ-hành-chậm-rãi_2

Du lịch chậm sẽ khiến chúng ta trở thành phiên
bản tốt hơn của chính mình nếu chúng ta cởi mở với môi trường xung
quanh, xây dựng mối quan hệ với những người xa lạ và cho phép bản thân học hỏi, trưởng
thành từ những điều bất ngờ.

Du lịch chậm qua đôi mắt người lữ hành chậm rãi 2