queenstown – 9

Kawarau Bridge – cây cầu gỗ nổi tiếng, nơi xuất phát trò chơi Bungy Jumping.

queenstown - 9

queenstown – 9