queenstown – 7

Mountain Biking – Xe đạp leo núi, một trong những môn thể thao được yêu thích.

queenstown - 7

queenstown – 7