queenstown – 4

Dòng sông Shotover với dòng nước xanh ngắt và cây cối nhuộm vàng khi Thu sang.

queenstown - 4

queenstown – 4