queenstown – 3

Tòa nhà kính trong suốt trên đỉnh núi này là một biểu tượng của Queenstown.

queenstown - 3

queenstown – 3