Vogue Singapore Masterise 2

The Rivus có bốn mặt giáp sông, mang lại tầm nhìn bao quát cho chủ nhân cùng đặc quyền sở hữu bến du thuyền riêng.

Vogue Singapore Masterise 2