Trà-chiều-CBP_7

Trên bàn trà hiện đại có thêm nhiều món ẩm thực và đồ trang trí mang tính giao thoa văn hóa.

Giao thoa văn hóa trà chiều