Trà-chiều-CBP_6

Lá trà được sử dụng trong tiệc cũng phong phú hơn, có thể lên tới
hàng trăm loại khác nhau. Ảnh: Sang Lê

Lá trà afternoon tea