Trà-chiều-CBP_5

Một bàn trà chiều hiện đại hoàn toàn có thể trình bày bằng các loại hoa trái và bộ đồ trà nội địa phù hợp với điều kiện địa lý và văn hóa của quốc gia sở tại. Ảnh: Sang Lê

trà chiều tại Việt Nam