Trà-chiều-CBP_4

Khi
nghệ thuật trà chiều du nhập sang các châu lục khác, nghi thức tổ chức tiệc lại tiếp tục được biến tấu cho hài hòa
với văn hóa bản địa. Ảnh: Sang Lê

Tách trà chiều tại Việt Nam