Trà-chiều-CBP_2

Tiệc trà chiều là nơi phụ nữ quý tộc Anh thời bấy giờ thể hiện được quyền lực mềm của họ. Cuộc chuyện phiếm bên bàn trà chiều dần trở thành nghi thức giao tế quan trọng, giúp thắt chặt mối quan hệ hữu hảo giữa các gia đình thượng lưu.

Nghi thức trà chiều